Info om ophavsret/ copyright
   
  Alle billeder hos Kennel Turners Pride er ophavsretligt beskyttede i henhold til ophavsretsloven.
  Det indebærer, at den enkelte fotograf har ophavsretten til billederne og dermed bestemmer, hvor
  og til hvilke formål billederne må anvendes.
  Hvis du ønsker at bruge et eller flere billeder på din egen hjemmeside eller i andre
  sammenhænge, skal du først indhente tilladelse hos fotografen.
  Fotografen er dog altid i sin fulde ret til at sige nej til at give tilladelse til brug af billederne - og et nej skal respekteres.
  Fotografen kan også vælge at opkræve betaling for brug af billederne.
  Hvis du ikke har fået tilladelse fra fotografen, må du ikke bringe billederne på din hjemmeside
  eller i øvrigt gøre brug af dem.
  Gør du det alligevel, så er der tale om en overtrædelse af ophavsretsloven, og så skal du være opmærksom på, at
  fotografen har ret til at fakturere dig for brug af billederne.
  Retspraksis er, at fotografen i en krænkelsessituation kan kræve ca. 1.000 kr. pr. billede,
  der er blevet bragt uden tilladelse.
  Det gælder uanset om den ophavsretlige krænkelse er sket på en privat eller en officiel hjemmeside.
  Hvis du ikke betaler, kan fotografen vælge at tvangsinddrive sit tilgodehavende efter retsplejelovens regler, hvilket i
  praksis vil sige, at beløbet kan inddrives ved fogedens hjælp, og at omkostningerne ved fogedforretningen bliver lagt
  oven i tilgodehavendet.
  Du skal også være opmærksom på, at det ophavsretligt ikke gør nogen forskel, om du har en særlig tilknytning til
  motiverne på billederne.
   
  Overhold derfor altid Copyright.
   
   

 

 
Om Kennel Turners Pride - Links - Info Kontakt - Engelsk